ریشه های ما و داستان

حتما شما هم تا به حال دنبال یه جای بخصوص و یه مکان توپ برای خوردن یا تفریح وخرید و ... بودین و مجبور شدین ساعتها دنبالش بگردین از موتورهای جستجو کمک گرفتین از دوستان یا آشنایانتون سوال کردین و یا کلی دور دور کردین و تو ترافیک و آلودگی کلافه شدین و دسته آخرهم یه جایی رو همینجوری انتخاب کردین و ....
بله میدونم
این دقیقا مشکل ما هم بود ولی ما براش یه چاره ای اندیشیدیم و دست به کار شدیم تا از اتلاف وقت ، انرژی و هزینه های شما جلوگیری کنیم ... ما بهترین ها رو به شما معرفی میکنیم و خالق خاطرات زیبا برای شما خواهیم بود .